Kulutus- ja panssarilevyt

Panssarilevy - kulutuslevy kovapinnoitteella

Panssarilevyjä ja niistä tehtäviä muotokappaleita käytetään suojaamaan koneita, laitteita, teollisuusputkia ja sekä paikkoja, jossa kuluminen aiheuttaa jatkuvia tuotantokatkoksia ja huoltotoimenpiteitä. Hitsattuja panssarilevyjä käyttämällä saavutetaan olennaisesti pienemmät korjauskustannukset ja korkeampi käyttöaste eli ne pidentävät merkittävästi koneiden ja laitteiden käyttöikää kun niitä käytetään esim. normaalien karkaistujen kulutuslevyjen sijasta. Panssarilevyjä käytetään kokonaisina sekä niistä tehdään muotokappaleita plasmalla tai vedellä leikkaamalla sekä taivuttamalla. 

Hitsattujen levyjen kokonaisvahvuudet ovat 8-35 mm, joista peruslevy 5-30 mm ja kovahitsattu pinnoite 3-10 mm. Yleisimmät ja vahvuudet ovat 6+4, 8+5 ,10+5 mm ja 10+9 mm. Levyjen koko (kovahitsattu alue) 1150x2400 mm tai 1400x2900 mm tai asiakkaan tilauksen mukaan. Varastoimme yleisimpiä vahvuuksia ja eri kokoja useammassa paikassa ympäri Suomea.

Sintrattujen kovametallilevyjen kokonaisvahvuudet ovat xxx, joista peruslevy xx ja sintrattu kovapinnoite 2-8 mm. Yleisimmät levy koot ovat 800x1200, 800x2400 tai 1600x1200 mm. Levyt tehdään aina tilauksesta. 

Oikean pinnoitteen, perusmateriaalin ja kokonaislevy vahvuuden valinnassa on otettava mm. käyttöpaikka, kuluttava materiaali, kulutuksen syy (hankaava, isku, korroosio jne.), lämpötila, paino, halkaisija (putkia tehdessä) sekä kokonaiskustannus. Ota yhteyttä, niin valitaan oikea levy käyttökohteeseen. 

Vautid Metalarc -menetelmällä hitsatut panssarilevyt

Vautid-panssarilevyt valmistetaan Vautid Metalarc -erikoismenetelmällä valmistetusta kromi-rauta pinnoitteesta ja hitsattavasta teräksestä valmistetusta pohjamateriaalista, useimmin S235. Yleisimmin käytetty tuote on Vautid 100.

Shotec-sintratut kovametallipanssarilevyt

Shotec-sintratut kovametallipanssarilevyt valmistetaan sintraamalla vakuumiuunissa ja näin saavutetaan erittäin kova pinnoite hankaavalle kulutukselle. Pinnoite koostuu NiCrBSi-matriisista, jossa on kromi-, boori- ja/ tai volframikarbideja. Perusmateriaalina esim. S235, S355 tai 1.4301. Makrokovuus jopa 62 HRC. Sintratusta panssarilevyistä tehdään myös muotokappaleita. Yleisin tuote on NW 1600 (kromi- volframkarpidi)

Kalmetall-hitsatut panssarilevyt 

Kalmetall-panssarilevyt valmistetaan hitsaamalla ja koostuvat erikoismenetelmällä valmistetusta pinnoitteesta ja hitsattavasta teräksestä, perusmateriaalina S235, S355, 1.4301. Yleisimmin käytetyt tuotteet ovat Kalmetall 100 ja 143. 

Käyttökohteita

Yleisimpiä käyttökohteita hitsatuille panssarilevyille ovat:

  • Teollisuudenalat: Kaivosteollisuus, sementtiteollisuus, voimalaitokset, hiekka- ja sorateollisuus, betoniasemat, lasitehtaat, uusioteollisuus, puuteollisuus, kemian- ja petrokemikaaliteollisuus, louhoukset, paperiteollisuus, elintarviketeollisuus
  • Käyttökohteet: ketjukuljettimien liukukiskot, seulat, säiliöt, putket, betoninsekoittajat, jätteenkäsittelylaitteet, syklonit, annostelijat, sekoittajat, kauhat, kauhojenleuat, pölyn- ja kuonankuljettimet, puhaltimet, puhaltimenkotelot, murskat, kivensyöttökanavat, hienomurskaimet, kuorimarummut, hiekanpoistoputket, repijät, syöttöruuvit, maansiirtokoneiden kauhat jne.

Kulutuslevyjen liitoshitsaus korjaus ja kovapinnoittaminen

Toimitamme myös hitsauslisäineet (Mig- ja täytelangat sekä hitsauspuikot) panssarilevyjen sekä kulutuslevyjen pinnoittamiseen ja liitoshitsaamiseen. Lisäaineluettelo löytyy www.impomet.com 

kalmetall_hitsattu_kulutuslevy

Panssarilevyputki

Kovapinnoitettuja panssarilevyjä käytetään usein korvaamaan kokonaisia karkaistuja kulutuslevyjä, niistä tehtäviä muotokappaleita tai putkia. mm. hiekanpoistoputket, lietteen syöttö- ja purkuputkistot, muut purkuputket.

Toimitamme kokonaisia sekä asiakkaiden piirustusten mukaan taivutettuja / leikattuja panssarilevyjä ja putkia sekä käyriä.