Sovellukset

Kulumisen kestävät ratkaisut materiaalien käsittelyyn

Tarjoamme materiaalit ja asennuksen materiaalien käsittelyn eri vaiheisiin.

Materiaalien kuljetus ja siirto

Ruuvikuljettimet, hihnakuljettimet
 Liukupinnat, kourut, suppilot, rampit
 Tuulettimet, Pumput
Pneumaattiset ja hydrauliset putkistot
Törmäyslevyt, hidastimet

Murskaus ja jauhaminen

Kuulamyllyt, murskaimet, murskaimien seulat

Säilytys

Säiliöt, siilot, bunkkerit,
Kauhat, kuormalavat

Sekoittaminen

Asfattisekoittimet
Tasosekoittimet, vertikaalisekoittimet

Suodatus ja erittely

Syklonit, kartiot, venturit
Seulat, erottimet
Kuivaimet