Asiakaskohtaiset ratkaisut ja asennus

Kartoitamme kohteet ja teemme kustannustehokkaan hankintaehdotuksen asiakkaalle. Tarvittaessa teetämme myös uudet piirrustukset kohteesta.

Yhdistelmävuoraus

Korkeat siirtonopeudet ja kovat materiaalit aiheuttavat kulumista laitteissa, jotka käsittelevät ns. bulkkitavaraa. Kuluminen on kuitenkin eri asteista eri kohdissa. Näissä tapauksissa eri kulumisen kestävien materiaalien yhdistäminen osoittautuu parhaaksi ratkaisuksi.
 
Kun komponentit suunnitellaan kokemusperäisten tietojen mukaan, voidaan komponenttien kestoikä säätää samalle tasolle siten, että vuoraus kestää yhtä kauan laitteen eri osissa ja näin saavutetaan kustannustehokkain ratkaisu.

Asennuspalvelu ja projektin hallinta

Tehokkaan kulumisentorjunnan edellytys on onnistunut asennustyö. Asianmukainen vuorauksen asennus riippuu kuljetettavasta materiaalista, kohteesta, laitesuunnittelusta ja asennuksen työasennosta. Samoin asennustapa riippuu myös siitä, onko kyseessä liukuva vai myös iskumainen kulutus, paljonko käyttökohteen lämpötila on ja onko korroosio ongelma. Kartoitamme käyttökohteen ja valitsemme sekä tarvittaessa asennamme oikeat kulumisen torjunta materiaalit asiakaalle.

kalenborn_yhdistelmä_vuoraus